คิงส์ทาวน์

              

 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว และวัสดุต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด สามารถทำได้โดย

 

1. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ที่ฉลากระบุว่าสามารถ “ฆ่าเชื้อโรค”

“ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” หรือ “ฆ่าเชื้อไวรัส” และต้องได้รับการ “ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จาก อย.” โดยสังเกตได้จากเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายในท้องตลาด ได้แก่

- แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อโรคสําหรับพื้นผิววัสดุต่างๆ

- สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค

- ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคสําหรับเช็ด ถูพื้นและวัสดุต่างๆ

- ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำ

- ผลิตภัณฑ์ซักผ้าฆ่าเชื้อโรค

- ปฏิบัติตามวิธีใช้บนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอัตราส่วนการผสมและระยะเวลาที่ให้ใช้

- กรณีพื้นผิวสกปรกมากควรขจัดสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วจึงใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความสกปรก

จะลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

2. ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวและวัสดุต่างๆ เป็นประจํา โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยควรเพิ่มความถี่ในการฆ่าเชื้อ

3. ห้ามใช้เช็ดทําความสะอาดฆ่าเชื้อบนผิวหนัง

4. ห้ามนําผลิตภัณฑ์หลายชนิดมาผสมรวมกันเพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

 

การป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคสามารถทําได้ด้วยการ  กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปแหล่งชุมชน  เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบนพื้นผิววัสดุต่างๆ

 

ที่มา : FDA Thai สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา             

   

  

Visitors: 99,207