ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 บริษัท มีเดีย วีแคน จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคิงส์ทาวน์ ( Kingstown ) ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

        นางสาวธันยาภัทร์  วรวัชอัครพงษ์ ( กุ้ง ) ได้พ้นสภาพจากการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คิงส์ทาวน์ ประจำกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป  

          จึงเรียนมาเพื่อให้ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย รวมถึงผู้ที่ติดต่อบริษัท มีเดีย วีแคน จำกัด และผลิตภัณฑ์คิงส์ทาวน์รับทราบ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการประกอบธุรกรรม หรือธุรกิจการค้าของบริษัทฯ และการกระทำใดๆของบุคคลดังกล่าว บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น  และหากลูกค้า ตัวแทน หรือบุคคลใด เคยได้รับความเสียหายจากบุคคลดังกล่าวโดยการอ้างอิงบริษัทฯ หรือชื่อผลิตภัณฑ์ โปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์  02-530-5057-8 , 099-453-5423  หรือที่อีเมลล์ P.burasomburana@mediawecan.com จักขอบพระคุณอย่างสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 47,545